Mã số: KKV05-4770

Tên tác phẩm:

Cuộc sống bình dị

Tác giả:

Bùi Vinh ThuậnThuận

Nội dung tác phẩm:
Cuộc sống bình dị vùng núi rừng Bắc Sơn
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Bắc Sơn Sơn

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Bùi Vinh Thuận

Lượt xem:33

Ngày đăng:04/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả