Mã số: KKV05-362

Tên tác phẩm:

Cuộc sống của Bà con dân tộc Mông Ở miền tây Nghệ An

Tác giả:

Nguyễn Đạo

Nội dung tác phẩm:
Cuộc sống đời thường của bà con dân tộc Mông ngày chợ
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Mường Xén - Kỳ Sơn- Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Đạo

Lượt xem:138

Ngày đăng:07/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả