Mã số: KKV05-4748

Tên tác phẩm:

Cuộc Sống Quanh Ta

Tác giả:

Nguyễn Đức Nghiêm (Đức Nghiêm)

Nội dung tác phẩm:
Bọ ngựa và kiến cùng đi kiếm mồi. Bộ ngựa thì đã bắt được Nhện dài còn Kiến thì vẫn phải vội vã lao đi tìm kiếm. Trong thế giới của côn trùng cũng bon chen, tìm tòi sự sống để trường tồn
Thời gian chụp:

10/2016

Địa điểm chụp:

Lào Cai

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Đức Nghiêm

Lượt xem:38

Ngày đăng:04/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả