Mã số: KKV03-50

Tên tác phẩm:

Cứu dân trong bão lũ.

Tác giả:

Dương Thanh Xuân (Phú Yên)

Nội dung tác phẩm:
Cứu dân trong bão lũ. (Giải Nhất Nhóm ảnh - Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 03)
Thời gian chụp:

2009

Địa điểm chụp:

Phú Yên

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Ban tổ chức

Lượt xem:3530

Ngày đăng:05/07/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả