Mã số: KKV05-4800

Tên tác phẩm:

Đá đĩa nhìn từ bốn hướng

Tác giả:

Lê Châu Đạo

Nội dung tác phẩm:
Bộ ảnh Đá đĩa nhìn từ bốn hướng Ảnh chụp diễn tả những góc nhìn bốn hướng gành Đã Đĩa được công Danh Thắng cảnh Quốc gia thuộc thôn 6 xã an ninh Huyện Tuy An Tỉnh Phú Yên những trụ đá hình lục gác xếp cạnh nhau hình thể rất đẹp từ thiên nhiên có từ thời nào có thể nói có 1 trên đất nước Việt Nam nơi Du lịch lý trưởng nơi này 1-Đá Đĩa nhìn từ góc ngoài 2- Đá đĩa nhìn từ biển vào 3- Bình minh Đá Đĩa 5- Đá Đĩa về đêm 1 4- Đá Đĩa về đêm 2 6- Đá Đĩa về đêm 3
Thời gian chụp:

03/2018

Địa điểm chụp:

đá đĩa tuy an phú yên

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

LÊ CHÂU ĐẠO

Lượt xem:41

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả