Mã số: KKV05-112

Tên tác phẩm:

Dân làng chài

Tác giả:

Nguyễn Đức Giang

Nội dung tác phẩm:
Những người ngư dân trên bãi biển Mân Thái đang chuẩn bị lưới đánh bắt hải sản trước chuyến ra biển.
Thời gian chụp:

05/2017

Địa điểm chụp:

Thành phố Đà Nẵng

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Đức Giang

Lượt xem:85

Ngày đăng:18/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả