Mã số: KKV05-373

Tên tác phẩm:

Đàn Tính trên sông

Tác giả:

Vũ Đức Phương

Nội dung tác phẩm:
Đoàn nghệ thuật Cao Bằng về với di sản thiên nhiên Thế giới Tràng an Ninh bình biểu diễn
Thời gian chụp:

04/2018

Địa điểm chụp:

Tràng an Ninh bình

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Vũ Đức Phương

Lượt xem:32

Ngày đăng:08/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả