Mã số: KKV05-6296

Tên tác phẩm:

Đảo Bình Ba

Tác giả:

Lê Nguyễn

Nội dung tác phẩm:
Đảo Bình Ba
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Khánh Hòa

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

LÊ NGUYỄN

Lượt xem:747

Ngày đăng:20/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả