Mã số: KKV05-4766

Tên tác phẩm:

Dạo Sài Gòn

Tác giả:

Phạm Đức Minh

Nội dung tác phẩm:
Hình ảnh các nữ sinh áo dài dạo chơi Sài Gòn lúc nào cũng là một hình ảnh đẹp.
Thời gian chụp:

11/2018

Địa điểm chụp:

TPHCM

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phạm Đức Minh

Lượt xem:7

Ngày đăng:04/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả