Mã số: KKV05-4706

Tên tác phẩm:

Đi Chợ Cùng Sư Cô

Tác giả:

Nguyễn Sỹ Dũng

Nội dung tác phẩm:
Tiểu sư Gia Bảo theo Sư cô đi chợ và luôn chắp tay cảm ơn (Adidaphat) mỗi khi mua hàng xong.
Thời gian chụp:

12/2018

Địa điểm chụp:

Chợ Đắk Hà - Kon Tum

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Sỹ Dũng

Lượt xem:14

Ngày đăng:04/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả