Mã số: KKV05-316

Tên tác phẩm:

đi học qua suối

Tác giả:

Lại diễn đàm

Nội dung tác phẩm:
6 - Đi học qua suối
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Phú thọ

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Lại Diễn Đàm

Lượt xem:99

Ngày đăng:05/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả