Mã số: KKV05-183

Tên tác phẩm:

Đợi

Tác giả:

Vũ Văn Chinh

Nội dung tác phẩm:
Tác phẩm Đợi nói về 2 vợ chồng người Hmông xuống chợ phiên người chồng say rượu người vợ phải chờ chồng tỉnh dậy mới được về đây là phong tục của người dân tộc Hmông trên cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang
Thời gian chụp:

03/2018

Địa điểm chụp:

Hà Giang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vũ Văn Chinh

Lượt xem:89

Ngày đăng:22/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả