Mã số: KKV05-196

Tên tác phẩm:

Đợi

Tác giả:

Vũ Văn Chinh

Nội dung tác phẩm:
Tác phẩm Đợi nói đến gia đình một người Hmông trên cao nguyên đá Hà Giang xuống chợ phiên người chồng uống rượu say người vợ phải đợi người chồng tỉnh rượu mới được về đây là phong tục của người dân nơi đây
Thời gian chụp:

03/2018

Địa điểm chụp:

Hà Giang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vũ Văn Chinh

Lượt xem:158

Ngày đăng:23/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả