Mã số: KKV05-194

Tên tác phẩm:

Đội ngũ kế cận sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Tác giả:

Nguyễn Quang Vinh

Nội dung tác phẩm:
Đội ngũ kế cận sẵn sàng nhận nhiệm vụ
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Thành phố Kon Tum

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Quang Vinh

Lượt xem:136

Ngày đăng:23/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả