Mã số: KKV05-4659

Tên tác phẩm:

Đồng muộn

Tác giả:

Đỗ Hiếu Liêm

Nội dung tác phẩm:
Nông dân xã Vĩnh Hải (Vĩnh Châu- Sóc Trăng) tranh thủ đập lúa quên cả thời gian !
Thời gian chụp:

12/2018

Địa điểm chụp:

Sóc Trăng

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đỗ Hiếu Liêm

Lượt xem:39

Ngày đăng:03/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả