Mã số: KKV05-1052

Tên tác phẩm:

Du lịch Thúng Chai

Tác giả:

Nguyễn Hải

Nội dung tác phẩm:
khai thác du lịch mới ở Hội An .khách du lịch rất vui thích
Thời gian chụp:

08/2017

Địa điểm chụp:

ành chụp Hội An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hải

Lượt xem:14

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả