Mã số: KKV05-1021

Tên tác phẩm:

Đủ mọi góc nhìn

Tác giả:

Đỗ Hiếu Liêm

Nội dung tác phẩm:
Các nhiếp ảnh gia Hội Nhiếp ảnh Bạc Liêu cùng đi sáng tác tại một cơ sở đan vá lưới tại ven biển Nhà Mát (Bạc Liêu)
Thời gian chụp:

11/2018

Địa điểm chụp:

Bạc Liêu

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Đỗ Hiếu Liêm

Lượt xem:15

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả