Mã số: KKV05-1077

Tên tác phẩm:

Được mùa

Tác giả:

Hồ Xuân Thành

Nội dung tác phẩm:
Vụ chiêm xuân năm 2018 do thời tiết thuận lợi, khâu giống và kỹ thuật chăm sóc tốt do vậy kỳ thu hoạch của nông dân Quỳnh Lưu được mùa lớn.
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hồ Xuân Thành

Lượt xem:25

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả