Mã số: KKV05-6294

Tên tác phẩm:

Được mùa cá cơm

Tác giả:

Lê Nguyễn

Nội dung tác phẩm:
Được mùa cá cơm
Thời gian chụp:

06/2018

Địa điểm chụp:

Ninh Thuận

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

LÊ NGUYỄN

Lượt xem:893

Ngày đăng:20/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả