Mã số: KKV05-391

Tên tác phẩm:

Đường bừa trên cao

Tác giả:

Nguyễn Viết Cường

Nội dung tác phẩm:
Phía dưới mọi người hăng say cấy lúa, còn phía trên cùng cậu thanh niên vẫn miệt mài cho Trâu đi bừa thửa ruộng bậc thang còn lại để kịp cấy vụ mới.
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

Y Tý, Lào Cai

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Viết Cường

Lượt xem:52

Ngày đăng:10/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả