Mã số: KKV05-1073

Tên tác phẩm:

Đường đua xanh

Tác giả:

Hồ Xuân Thành

Nội dung tác phẩm:
Giải bơi lội tại Đại Hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ 8 năm 2018
Thời gian chụp:

07/2018

Địa điểm chụp:

TP Vinh, Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hồ Xuân Thành

Lượt xem:19

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả