Mã số: KKV05-4786

Tên tác phẩm:

Đường Sát Việt Nam

Tác giả:

Nông Thanh Toàn

Nội dung tác phẩm:
Khoảnh khắc chuyến tàu đi qua cây cầu cổ ở chân Đèo Hải Vân, phía xa là thành phố Đà Nẵng và hòn đảo nổi, nhìn tựa như châu âu nhưng nó chính là cung đường sát việt nam.
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Đà Nẵng

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nông Thanh Toàn

Lượt xem:20

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả