Mã số: KKV05-6407

Tên tác phẩm:

Em chơi thổi bóng

Tác giả:

Nguyễn Văn Xuân

Nội dung tác phẩm:
(Ghi chú tác phẩm 5: Ở miền núi, thuộc Thôn 3, xã Dắk song, huyện Dắk Song, tỉnh Dắk Nông. Các em là người dân tộc Hơ Mông tranh thủ ngày nghỉ học cùng nhau vô tư chơi trò thổi bóng bay. Ảnh chụp lúc ngày 8/4/2018).
Thời gian chụp:

04/2018

Địa điểm chụp:

Bình Thuận

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Xuân

Lượt xem:1004

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả