Mã số: KKV05-3472

Tên tác phẩm:

Festival múa rối Việt Nam

Tác giả:

Thái Viết Hoàn

Nội dung tác phẩm:
Festival múa rối Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh mang lại nhiều giá trị tinh thần cho người dân.
Thời gian chụp:

08/2018

Địa điểm chụp:

Thành Phố Hồ Chí Minh

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Thái Viết Hoàn

Lượt xem:88

Ngày đăng:28/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả