Mã số: KKV05-6060

Tên tác phẩm:

Giấc mơ trưa

Tác giả:

Nguyễn Thanh Hà

Nội dung tác phẩm:
Giấc mơ trưa
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Hà Nội

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Thanh Hà

Lượt xem:839

Ngày đăng:18/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả