Mã số: KKV05-298

Tên tác phẩm:

Giao lưu văn hóa dân gian. Dân tộc Thái

Tác giả:

Nguyễn Đức Nghiêm (Đức Nghiêm)

Nội dung tác phẩm:
Là những tiết mục biểu diễn trong ngày hội. Giao lưu văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Thái Việt Nam lần thứ nhất. Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, ngày 16/07/2017
Thời gian chụp:

07/2017

Địa điểm chụp:

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Đức Nghiêm

Lượt xem:90

Ngày đăng:03/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả