Mã số: KKV05-849

Tên tác phẩm:

Giữ cho cảnh quan và môi trường xanh sạch đẹp

Tác giả:

Phạm Quốc Hưng

Nội dung tác phẩm:
Tạo ra một cảnh quan thiên nhiên đẹp và thân thiện để mọi người đến thư giãn đã là một điều không dễ, và đễ cho cảnh quan môi trường luôn được xanh sạch đẹp cũng cần nâng cao ý thức việc giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường... Các nhân viên công viên nước Suối Mơ - Tân Phú - Đồng nai đang thực hiện việc vệ sinh cảnh quan môi trường mỗi ngày thu gom rác thải trên mặt hồ công viên...
Thời gian chụp:

06/2018

Địa điểm chụp:

Công viên Suối Mơ - Tân Phú - Đồng Nai

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Phạm Quốc Hưng

Lượt xem:15

Ngày đăng:02/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả