Mã số: KKV05-6301

Tên tác phẩm:

Giữa biển khơi

Tác giả:

Lê Nguyễn

Nội dung tác phẩm:
Giữa biển khơi
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

LÊ NGUYỄN

Lượt xem:728

Ngày đăng:20/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả