Mã số: KKV05-6376

Tên tác phẩm:

Giúp dân

Tác giả:

Phùng Trọng Tuệ

Nội dung tác phẩm:
Giúp dân
Thời gian chụp:

10/2017

Địa điểm chụp:

Hải Dương

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phùng Trọng Tuệ

Lượt xem:908

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả