Mã số: KKV05-402

Tên tác phẩm:

Giúp dân cứu lúa

Tác giả:

Vũ Đức Phương

Nội dung tác phẩm:
Công anh tỉnh Ninh bình tham gia giúp dân cứu lúa.
Thời gian chụp:

10/2017

Địa điểm chụp:

Gia Viễn Ninh bình

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Vũ Đức Phương

Lượt xem:78

Ngày đăng:11/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả