Mã số: KKV05-4826

Tên tác phẩm:

Góc nhìn chùa Bái Đính

Tác giả:

Phạm Hồng Ân

Nội dung tác phẩm:
Những góc nhìn với các sắc thái khác nhau tại chùa Bái Đính thuộc tỉnh Ninh Bình, quần thể chùa lớn nhất Việt Nam.
Thời gian chụp:

02/2017

Địa điểm chụp:

Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Phạm Hồng Ân

Lượt xem:1004

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả