Mã số: KKV05-171

Tên tác phẩm:

góc tác nghiệp

Tác giả:

vũ đúc huỳnh

Nội dung tác phẩm:
tác nghiệp
Thời gian chụp:

10/2017

Địa điểm chụp:

tuyên quang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vũ Đức Huỳnh

Lượt xem:95

Ngày đăng:20/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả