Mã số: KKV05-4772

Tên tác phẩm:

Hạ Long Trên Cạn

Tác giả:

Bùi Vinh Thuận

Nội dung tác phẩm:
Trùng điệp trùng điệp núi rừng Bắc Sơn
Thời gian chụp:

07/2018

Địa điểm chụp:

Bắc Sơn

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Bùi Vinh Thuận

Lượt xem:37

Ngày đăng:04/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả