Mã số: KKV05-4767

Tên tác phẩm:

Hai thế hệ

Tác giả:

Bùi Vinh Thuận

Nội dung tác phẩm:
Cuộc sống bình dị vùng núi rừng Bắc Sơn
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Bắc Sơn

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Bùi Vinh Thuận

Lượt xem:19

Ngày đăng:04/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả