Mã số: KKV05-1075

Tên tác phẩm:

Hang núi Rồng

Tác giả:

Hồ Xuân Thành

Nội dung tác phẩm:
Hệ thống hang núi Rồng ( Quỳnh Nghĩa) trở thành địa điểm hấp dẫn khách du lịch khám phá.
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hồ Xuân Thành

Lượt xem:22

Ngày đăng:08/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả