Mã số: KKV04-4488

Tên tác phẩm:

Hello

Tác giả:

Trần Nguyên Vũ

Nội dung tác phẩm:
Khách du lịch trên biển ninh thuận
Thời gian chụp:

02/2016

Địa điểm chụp:

Ninh Thuận

Trần Nguyên Vũ

Lượt xem:777

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả