Mã số: KKV05-6163

Tên tác phẩm:

Hồ trên núi (thủy điện Tuyên Quang)

Tác giả:

Vi Hà

Nội dung tác phẩm:
Hồ trên núi (thủy điện Tuyên Quang)
Thời gian chụp:

04/2018

Địa điểm chụp:

Tuyên Quang

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vi Hà

Lượt xem:1060

Ngày đăng:19/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả