Mã số: KKV04-4490

Tên tác phẩm:

HOÀ TẤU

Tác giả:

ĐỖ TÙNG

Nội dung tác phẩm:
Đơn vị nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai biểu diễn tại Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI - năm 2016 tại Nha Trang - Khánh Hoà
Thời gian chụp:

06/2016

Địa điểm chụp:

Nha Trang - Khánh Hoà

Đỗ Tùng

Lượt xem:723

Ngày đăng:31/08/2016

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả