Mã số: KKV05-6385

Tên tác phẩm:

HOÀN THIỆN ĐƯỜNG BÊ TÔNG HÓA NỘI ĐỒNG

Tác giả:

Nguyễn Văn Hoan(phương Hoan)

Nội dung tác phẩm:
HOÀN THIỆN ĐƯỜNG BÊ TÔNG HÓA NỘI ĐỒNG
Thời gian chụp:

12/2017

Địa điểm chụp:

VN

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hoan(phương Hoan)

Lượt xem:905

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả