Mã số: KKV05-1048

Tên tác phẩm:

hong nắng

Tác giả:

Nguyễn Hải

Nội dung tác phẩm:
dân làng nghề biển Cà mau phơi cá . sau chuyến ra khơi
Thời gian chụp:

12/2017

Địa điểm chụp:

Đất mũi Cà Mau

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hải

Lượt xem:6

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả