Mã số: KKV05-1040

Tên tác phẩm:

KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN.

Tác giả:

Nguyễn Sinh Thành

Nội dung tác phẩm:
Khoảnh khắc làm lễ Khai Quang Điểm Nhãn cho các con rồng mới được sản xuất trước khi vào lễ hội múa Lân Sư Rồng đầu năm mới.
Thời gian chụp:

02/2018

Địa điểm chụp:

Chùa Bà Thiên Hậu Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

NGUYỄN SINH THÀNH

Lượt xem:113

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả