Mã số: KKV05-381

Tên tác phẩm:

Khám phá Hồ thuỷ điện Tuyên Quang

Tác giả:

Hà Thế Đô

Nội dung tác phẩm:
bơi thuyền Kayak khám phá hồ thuyr điện Tuyên Quang
Thời gian chụp:

04/2018

Địa điểm chụp:

Tuyên Quang

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Hà Thế Đô

Lượt xem:63

Ngày đăng:09/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả