Mã số: KKV05-380

Tên tác phẩm:

KHÉO TAY

Tác giả:

Đinh Hữu Tuyền - Nam Định

Nội dung tác phẩm:
Nghề thủ công
Thời gian chụp:

05/2018

Địa điểm chụp:

Xã Hồng Thái - Kiến Xương - Thái Bình

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Đinh Hữu Tuyền

Lượt xem:49

Ngày đăng:09/10/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả