Mã số: KKV05-4785

Tên tác phẩm:

khoảng khắc cầu bạch đằng

Tác giả:

vũ văn thành

Nội dung tác phẩm:
thi công cầu bạch đằng
Thời gian chụp:

01/2017

Địa điểm chụp:

thị xã quảng yên quảng ninh

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Vũ Văn Thành

Lượt xem:30

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả