Mã số: KKV05-85

Tên tác phẩm:

KHOẢNG TRỜI THU

Tác giả:

VŨ NGỌC VINH

Nội dung tác phẩm:
Cần phun bê tông vươn cao tới công trình giữa khoảng trời xanh mùa thu
Thời gian chụp:

09/2018

Địa điểm chụp:

TP Nam Định, NĐ

Ảnh chụp bằng:

ĐIỆN THOẠI

Vũ Ngọc Vinh

Lượt xem:93

Ngày đăng:13/09/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả