Mã số: KKV05-1046

Tên tác phẩm:

khoảnh khắc

Tác giả:

Nguyễn Hải

Nội dung tác phẩm:
mùa nước nổi là mùa ngươidân nuôi vịt chạy đồng ( vịt nuôi từ đồng này qua đồng kia) ảnh chụp vịt di chuyển qua lộ đến đồngruộng khác
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Cái Bè Tỉnh Tiền Giang

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hải

Lượt xem:7

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả