Mã số: KKV05-1056

Tên tác phẩm:

Khoảnh Khắc biểu diễn Lân trên sông

Tác giả:

Nguyễn Hải

Nội dung tác phẩm:
buổi diễn Lân trên trên sông . khu du lịch Làng Bè Bến Tre
Thời gian chụp:

12/2017

Địa điểm chụp:

H Châu Thành Bến Tre

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hải

Lượt xem:44

Ngày đăng:07/11/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả