Mã số: KKV05-6373

Tên tác phẩm:

Khoảnh khác tuổi thơ

Tác giả:

Phùng Trọng Tuệ

Nội dung tác phẩm:
Khoảnh khác tuổi thơ
Thời gian chụp:

09/2017

Địa điểm chụp:

Hải Dương

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phùng Trọng Tuệ

Lượt xem:915

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả