Mã số: KKV05-6386

Tên tác phẩm:

KHOẢNH KHẮC VINH DỰ VÀ LONG TRỌNG ĐÓN NHẬN BỨC ẢNH CHÂN DUNG FIĐEL

Tác giả:

Nguyễn Văn Hoan(phương Hoan)

Nội dung tác phẩm:
KHOẢNH KHẮC VINH DỰ VÀ LONG TRỌNG ĐÓN NHẬN BỨC ẢNH CHÂN DUNG FIĐEL
Thời gian chụp:

07/2018

Địa điểm chụp:

QT

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Nguyễn Văn Hoan(phương Hoan)

Lượt xem:980

Ngày đăng:21/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả