Mã số: KKV05-4794

Tên tác phẩm:

LÀM SẠCH TỔ YẾN

Tác giả:

PHẠM MINH GIẢNG

Nội dung tác phẩm:
Công đoạn làm sạch tổ yến tại Cần Giờ -tp Hồ Chí Minh
Thời gian chụp:

10/2018

Địa điểm chụp:

Tp Hồ chí Minh

Ảnh chụp bằng:

MÁY ẢNH

Phạm Minh Giảng

Lượt xem:25

Ngày đăng:05/12/2018

Ảnh bộ cùng tác giả
Ảnh đơn cùng tác giả